29 de mayo de 2021

A VISTA VERDADERA

A VISTA VERDADERA

Da-me, amor,
os tuyos güellos.

Veyeré o mío esprito.

A tu te veyeré.

Amor, da-me
os tuyos güellos,
a vista verdadera.

Se fazión viellos os paisaches
falsos e rechiro a luminaria tuya
dentro de yo, a tuya primavera.

Parexeban grans
os universos esteriors
pero a la fin estión tocatos
por o suenio: yeran fuellas
de l'agüerro.

Qué chiquez allora yeran
lunas e planetas.

Amor,
da-me os tuyos güellos.

A mía luz ya ye tan cansa
que en tu ya solo aspera:
¡veyer o sol d'a tuya cara!.

Cuan plega o fredo
os árbols rezan espullatos,
baxo tierra
a vida brila en as radizes.

Plegó lo ibierno ta os míos güellos;
amor, da-me ixe miraglo,
ixa primavera
que nos torna ninos,
fuellas e rechitos allá en alto,
güellando tot de nuevo
con colors de marabilla.

© Chuan Chusé Bielsa