23 de mayo de 2021

VUEDO E EN TU PLENO

Silenzio de yermo
Foto: Chuan Chusé Bielsa

VUEDO E EN TU PLENO

En tu tot aspero,
amor,
como lo naufrago aspera
insulas de zielo
e velas que marchen ta casa.

Si tot lo perdié,
a tu tot confío
e yo ya no esisto.

A tuya voz mía será,
por yo fablarás,
que seigan as mans
tuyas as mías,
o tuyo corazón o corazón de yo,
¡aimando viviré o que tu vivas!
Seré zenisa
en tu, e asinas calmo fuego.

Si ta isto sirvió
a mía vida,
ya tot está bien, saper
que en tu cosa deseyo,
reconoxer o mío vuedo,
de raso
desaparexer en tu d'o mundo,
en tu alentar e contemplar
nomás os tuyos güellos.

Por ixo, quí vive
dentro de yo, quí,
sino tu mesma ocupando a mía derrota,
recorrendo as cambras d'a mía casa
totas plenas de dolors que a dengún no importan,
as parez totas zafumatas
por asperanzas bofas,
finestras por as que dentra o frío,
trencatas
lampas d'una luz antismás marabillosa
ta la güellada d'un nino.

Prene-me, amor,
e ya no faré cosa,
o que yo faiga
será o que tu eslichas,
ya treballé de más
ta rematar perén cubierto
de glarimas.
No, no glarimas d'o cuerpo,
porque a dolor me fazió roca.

Glarimas de l'alma,
glarimas
t'ofrexco
ta que las redimas.

© Chuan Chusé Bielsa

• Poema traduzito a o castellano:

  juanbielsa.blogspot.com - Vacío y en ti lleno