30 de mayo de 2021

MAR DE FLORS, poema d'o libro inedito "Inozenzia"

MAR DE FLORS

Mar de flors
ta tu,
que vives en o zielo
con a mirada
de l'amor.

Mar de flors
ta tu,
que vives alentando
o perfume que da Dios
cuan aimamos tanto,
tanto...

Mar de flors
ta tu, escoscato corazón, e auroras
que oran, e luscos
que invitan a ser paxaros
en o zielo más alto.

Mar de flors,
e días de goyo,
e camins iluminatos
ta que perén te'n vaigas
enta o destín más bueno e más claro.

Mar de flors, amor mío,
ta que ta cutio remanan esborratos
con polideza e verdá
tantos tiempos de dolors,
que ta tu perén arribe
un esdevenidero cargato de regalos,
como a miraglosa nuei de reis
ta un nino.

Mar de flors,
amor mío,
e que perén danze con tu
o viento más calmo,
e que perén te bese un sol
sagrato,
e que perén miraglos
te bendigan
dende os zielos de colors
que un día asperanzato
columbremos en a choventú.

Mar de flors, mar de flors
ta o tuyo zielo en luz,
perén ta tu
aromas d'os campos
de l'amor,
yes o más puro chardín
en o regno d'a inozenzia,
mar de flors
ta tu que yes ya edén
en os güellos de l'Aimato,
mar de flors, mar de flors,
eterna novia en alto,
ta tu que tiens
o perfume d'os ánchels
en o corazón.

© Chuan Chusé Bielsa