27 de octubre de 2021

Poema en aragonés: VIVIR EN O YERMO

VIVIR EN O YERMO

También en o yermo
se puede vivir.

No bi ha deseyos.

Tot o que yo quiero
se troba en o zielo,
o polvo amariello
e l'oro que aimo
se troba en camins,
astí yo me siento
como en casa mía,
os mundos que matan
no bi son astí,
cuasi sin diners se i puede vivir,
libre poesía i puedes minchar,
i puedes minchar mesmo libertá,
ugas d'os disiertos
millors son que o vino, figueras
sin amo crexen amagatas,
o sol vas besando
por sasos, en veires de plata
tu bebes estrelas
dimpués d'ixos luscos
que aimas, que cantas
en versos, que pintas con l'alma
en silenzio cuan dengún t'aguaita.

Feliz en os yermos,
salvaches os intes d'a vida
e güellar entalto ta l'Enamorata,
ixo tu deseyas, cautivar
ortals con güelladas suyas,
marchar ta do diga,
besar-la e aimar-la
de nuei e de diya,
con diners que alzas
en o corazón
tiens prou ta casar-te con ella
e vivir ta cutio en a casetica
que bien dentro amagas,
e l'alzas o puesto
que dengún no aimó,
l'amor refusato d'o mundo
ta ella lo emplegas,
d'a tuya tristura, ella en fa alegría,
d'os tuyos fracasos, ella
en fa luz pura e tu te'n oblidas;
paradiso en alto.

© Chuan Chusé Bielsa