2 de noviembre de 2015

Bi ha una Diosa

Bi ha una Diosa

Bi ha una Diosa
en o tuyo corazón.

Amigo, no te'n baigas
por os camins tristes,
a luminaria de tu s'amaga
cuan yes ibierno
e bibes luen de yo.

Remane en l'amor
como un rei sin deseyos,
aquí, bien zerqueta,
en o tuyo
regno de l'alma.

No t'alueñes
enta casas sin radizes
do, en plegar,
te cubrirá la pena,
arribará la soledá
e un buedo d'angunia,
tot puncha adentro
e ye muerto disierto
cuan nos n'imos luen
de nusatros mesmos.

Contempla os míos güellos
si t'aimas,
yes paz cuan te güello
e alufras a unica luminaria,
a purna d'a tuya alma
ye eterna en un sol
que alumbra o paradiso.

Amor, conzentra-te en a boz
d'o mío silenzio, fe-te musica
en l'airera d'o mío peito,
no te'n baigas, amor mío,
serbas chelo,
solenca nieu en a distanzia,
ta siempre boz que calla.

Biene, e que a no-cosa
no te retante con berenos.
Tu no tiens que fer cosa,
dexa que yo cante o mío rezo
en as tuyas parolas,
en as tuyas mans ubiertas,
en os tuyos disiertos,
dexa que yo guide a tuya güellada
e siga l'orizón d'os tuyos güellos,
dexa que puro
siga yo lo camín tuyo
que marcha enta os zielos,
yo soi de tu e tu yes mío,
os dos somos
lo que somos: amor, uno.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar