26 de noviembre de 2015

Os tuyos güellos

si bi son os tuyos güellos

si bi son os tuyos güellos
s'ilumina o mío biero,

si me güellas
me fas zielo,

a dureza d'as cosas
se torna en un cuento

d'a nineza,
si bi yes e yo te siento

res no temo
e tot tien un sentito,

luminaria ye o silenzio,
amor mío,

dexa-me en os güellos adormitos
o siello d'os tuyos besos,

os paisaches d'os míos suenios
s'acubillarán en un sonriso,

as miradas tuyas son amors
perfumando un paradiso,

as mías flors en guambra
se despiertan en un alba

de colors

Chuan Chusé Bielsa Alquézar