19 de noviembre de 2015

Perén l'amor

Cala en Deià, Mallorca
Fotografía presa d'Internet. No ye estato posible identificar a l'autor.

Perén l'amor

L'amor nos está güellando
e con miradas ba escoscando
iste mirallo que ye a bida.

A suya luminaria
dexamos que impla
o nuestro beire buedo,
nos abandonamos
sin deseyos.

Nos emplirán os zielos,
d'as suyas mans irán cayendo
gotetas d'asperanza,
bendrán frescors
a istos disiertos.

Ye agora cada inte
un eternizo beso
d'augua de l'aimata,
un perfumo de rezos
ba gotiando, un misterio
a bonico
imple as basas de l'alma.

O esprito canta
enamorato,
os corazons biachean
en zelestes baxiellos,
en o país d'a luz
imos plegando
dimpués de tanto ibierno,
ya libres paxaros.

E ya a l'amor tot lo dexamos,
somos un goyo zanzero,
somos paisaches
ya sin tiempo,
somos árbols
con radizes en o zielo.

Agora ya sapemos
que ista paz yera una canta que asperaba
en l'arca más secreta
de nusatros mesmos.

Agora ya sin gabias
ni cadenas
somos aus en plachas d'alba
bolando sobre arenas
e olas que soniemos,
as nuestras almas
un sagrato biento
amorosea.

Sí, lo sapemos
cuan en nusatros bi ha silenzio:
somos amor e res
cal adibir a ista zerteza.

Ista mirada ye una estrela
que ya naxió en lo eterno,
con as plebidas sin deseyos
marchoron as tacas d'os espiellos,
somos agora corazón que aima
en un inmenso peito,
también remata
o camín de l'asperanza
un día, cuan arribamos a la fin
en o branquil d'o país nuestro.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar