23 de enero de 2021

AIMAR E AIMAR

Radizes en o zielo
Foto: Chuan Chusé Bielsa

AIMAR E AIMAR

yo no tiengo cosa
pero tiengo

lo corazón devantanto
enta l'amor

yo no tiengo diners
ni tiengo casa

pero tiengo
istas mans
que son t'aimar

yo en a vida
tiengo ista fortuna

güellos ta besar
labios ta güellar
naso ta las flors
piez en l'aire
brazos ta volar

seré yo
ixo que l'amor de yo fará
tot de yo s'esborrará
en a mía aimada

tot prebé de fer
en ista tierra

cosa no fazié
sino estió aimar

estié como lo sol
e como a luna
como as planetas e as estrelas

me torné airera
redolando por as boiras
sospirando por varellas

parola creyadora
viachando por disiertos
u por selvas

amorosié auguas con os didos
plumas en os niedos de l'ibierno
luz en luscos

perén sulcos
aladrando por os zielos

e asinas
cosa tiengo
albandonato por o tiempo

aimo e oro

cosa doi
sino iste güellar entalto
miragloso

iste creyar tresoros
porque tot somos
dando-nos zanzers

e asinas aparexe...
a tardada enamorata
adormindo-se con tu

a nuei
viachando con l'aimada
enta os astros más lueñanos

l'alba
sin deseyos que a la fin
nos dexa en os chardins
eternos
e oblidatos

fazié de l'amor
mon sagrato
en o disierto

isla nuestra e monesterio

e asinas
me trobarás en os altos
espullatos
u como esprito en o silenzio

dende o polvo
puya entalto
caminaire

por amor me fazié
más que pobre

rico sin yo
e viachero d'altos viaches

como un au
me dexé levar por l'aire

© Chuan Chusé Bielsa