8 de enero de 2021

OS TUYOS GÜELLOS GRANS

A millor primavera
Foto: Chuan Chusé Bielsa

OS TUYOS GÜELLOS GRANS

no
no te'n vaigas

te'n irás
e bi abrá soledá

sin paisache
a o que aimar

cuánto goyo bi ha
en fer chuntos
cualsiquier cosa

no
no te'n vaigas

u ves-te-ne ya

pero quí contemplará
os tuyos güellos
t'aimar-los

quí
os tuyos labios
besará sin besar-los

e cuánto amor
s'irá esbafando
ya sin vieros

no
no te'n vaigas

ubrirás o tuyo zielo
e lo sulcaré como un paxaro

u ves-te-ne
ves-te-ne ya

pero quí será
o poeta d'ixos campos
aimando-los tanto

t'alueñarás
e a soledá
vendrá con boiras

remanerá
amortato
lo nuestro paisache

no
no te'n vaigas

u ves-te-ne ya

a tuya libertá
aimaré remerando-te

fablabas-volabas
con os tuyos güellos grans

sé que no soi dengún
solamén
esisto en aimar-te

totalidá
soi en trobar-te

yo mesmo desdoblato
e a tu aunito

tu amán
e yo aguaitando-te

aparando as mans
chunto a o fogaril
que en güellar-nos arde

s'aunen
dos destins

una mesma luminaria
naxe

doncas nos trobemos en a nuei

© Chuan Chusé Bielsa