27 de enero de 2021

SISQUIERA O POETA

CHARQUERAS

si perén uno podese
oblidar-se d'uno mesmo
cuan escribe bel poema...

como lo danzaire
chira e chira
(yo mesmo lo feba)
bailando sin deseyos
por a pista

s'escribirban versos
como yo mesmo escribiba
con a man d'as inozenzias

si perén uno podese
ser nino gran
sentir o que sentiba
cuan tot danze teneba
mil sabors de marabiellas...

si perén o poeta
no parase tanta cuenta
en o que puedan pensar
tantas capezas allenas

poemas s'escribirban
de nineza
acubillando lo secreto
d'o universo

ixo que preban
de trobar e nunca no apercazan
os que engalzan
o tresoro sin de buegas
con os egos

quí podese
escribir con o zielo e con a tierra
emporcar-se con o bardo
d'a poesía
en chugar con a plevida

con a güellada divina
escribir poemas altos
e dimpués ta las estrelas
u en charqueras
arrullar-los

veyer saltar
a verdá esauta d'o mundo
chapurquiando
en primavera
(sobre auguas tan claretas)
con aquellas chicotonas
botas blancas
que teneba

© Chuan Chusé Bielsa