1 de enero de 2021

GOYOSA AÑADA NUEVA 2021

Viero e mon
Foto: Chuan Chusé Bielsa

OM E CHESUCRISTO

agora
ye o deseyo

dizir OM

reconoxendo
a paz interior

dizimos OM

tantos e tantos fracasos
tacón a vida

oblida-los

a calentor
remera d'ixos que t'aimón
en días goyosos

d'ixos que remanen
a la fin d'o viache

como paxaros volaires
en zielos cantaires

dizir OM
e Chesucristo

vantar-se
d'o caos
dizindo parolas

as tacas s'esborran
plega o paradiso

¿ta quí escribo?
ta espritos
que implen os campos
que aimé

ta sers
arredol
d'o fogaril eterno

dizir perén
OM
OM e Chesucristo

amor
astí yo i vivo
e no bi ha más soledá

dende o esdevenidero
dende a flor sin tiempo

o inte divino
consellos d'o zielo
nos traye l'aimada

OM
e Chesucristo

© Chuan Chusé Bielsa