31 de mayo de 2020

DÍA D'AMOR

Gateta negra de güellos verdes
Foto: Chuan Chusé Bielsa

DÍA D'AMOR

Güe, o día perfeuto.

En despertar, una orazión
a Dios por o regalo
d'un día nuevo,

tiempo ta devantar-nos
enta o zielo.

Güe, que seiga o día
ultimo e primero.

Que sientas musicas
que te revellen
dende adentro,
tan calmas como
una abrazada enamorata.

Güe, veyer colors de l'alba
e ir emplindo-ne l'alma.

Que seiga güe
un día en o que faigas
tot ixo que no puede asperar,

güellar a o Ser que aima:

que aimes en o mundo
perén do bien i veigas,
perén do i viva
l'asperanza,
do i tremole a polideza,
cuan i sientas
parolas de luz plenas.

Camina por os campos
d'ista primavera,
veyendo en una basa
augua con rosas,
por exemplo,
veyendo en ixos zielos
azuls e paxaricos
chugando con as boiras,
veyendo verdes güellos
d'una gateta negra
albandonata, a la que das
minchar con un sonriso.

Que seiga güe
o día que quereses
como remate d'esistenzia,
marchar con iste día
como perfume ent'atras plachas.

Amorosiar ixa güellada
d'os pais u d'a tuya enamorata,
recordar a os que aimés,
anque marchón
perén viven en a casa
d'o corazón.

En a tuya viella biblioteca,
acariziar os libros
que fues comprando a bonico
durante añadas
e que tanto te cuacan;
a vegadas los te'n levas
por os campos, los ubres
por cualsiquier pachina
e i meditas.

Un aire suave arriba,
amorosea,
devantas a mirada
e ora o esprito.

Trobar una bonica paxareta
cuan ya s'amana o lusco,
veyer-la
con os güellos d'aquel nino
que tot lo feba paradiso.

En o río
d'a vida se capuza
un sol que t'enamora;
colors rosas e royas.

Reverenzia, amor mío,
l'arca misteriosa
que s'amaga en iste día.

Sí, o primero ye
e l'ultimo,
que a la nuei aimes
lo que en faziés de cada ora,

porque no sapes
cuan caldrá marchar,

que a maleta, agora,
seiga ya presta e parata,
plena de luminarias escoscatas,

rebutita d'amor.

© Chuan Chusé Bielsa