23 de octubre de 2020

CAMINS ENTA TU

CAMINS ENTA TU

as finestras mías
enta tu son ubiertas
bataleras

a mía puerta
veye
os tuyos mons azuls

as pensadas mías vuelan
enta tu

a tierra
que veigo
ye o tuyo zielo

versos tuyos leigo

s'ubren a la nuei
ventisiete puertos
e camins

güello
ixe futuro
que acubillas

enta o chardín d'os tiempos
marcha o mío mundo

tierra que cautivas
con simiens
que te precuro

cuan yera un nino
i sembré chislas de machia

serán agora en alto
paradiso e poesía

cuan yera adoleszén enamorato
i sembré plevidas tristas

serán agora
arrigachuelos de glarimas

bi abrá
fosals d'angunias
por costeras

me tresbatié de raso
de gran entre as carreras

d'un mundo que nunca
yo no comprendeba

bi abrá plachas
de boira e solitarias lunas

bi abrá albas
con porpras que rediman

ixe chardín que m'alzas
será de luz
e de penumbra

ai amor
tot de conchunta

por ixo tiengo ubiertas
puertas e finestras

pensadas e abrazadas
enta ixa tierra tuya

a mesa ye parata
ta cuan viengas

o tiempo que remane
que seiga

ta yo aimar-te
con folía

que seiga ta cantar-te
cada día

que seiga ta vivir
en do tu vivas

un poquet tardi
siembro

muita más luz
e no tantas tristuras

muitos más goyos
e no tantas angunias

sisquiera en armonía
ista nuei m'acullas
e s'achunten

pasato
presén
e futuro

alba
lusco
e meyodía

© Chuan Chusé Bielsa