20 de octubre de 2020

Ista nuei

ISTA NUEI

ista nuei
tot cambeará

amor

zarrarás
as finestras

(os güellos
os mundos
as tierras)

a yo
m'ascuitarás

ista nuei
seremos uno

o danze mío
danzarás

amor
ista nuei

no sentirás
sino l'airera
en os míos campos

ascuita-la
cantando

en silenzio veyerás
o mon sagrato

en soledá
de zielos calmos
rezarás güellando-lo

ista nuei
no bi abrá libros

irás seguindo
los míos pasos
como un nino

parolas d'os míos labios
dizirán o unico

que te caldrá
ta ir puyando enta o infinito

veyerás en alto
os branquils míos

ista nuei
rematarán

glarimas xutas
chelos
fríos

tristuras
se'n irán
de vente mil añadas

en yo serás naxito

dizirás adiós a ixo
que ye viello

en supremo
inte
agora nos aunimos

amor

estié
soi
e seré

© Chuan Chusé Bielsa