17 de octubre de 2020

DOS E UNO

Eternidá
Foto de Chuan Chusé Bielsa

DOS E UNO

      O Θεός είναι η μόνη πηγή ζωής

Somos dos
amor

e uno

e ta tu yo vivo
nunca en soledá

cuan solo camino
soi a tuya mar

e ya solo miro
brilos d'ixas ondas

en a eternidá

me portias parolas
me trayes verdaz

somos dos
amor

pero perén uno

en a nuei viachamos
ta la inmensidá

me torné paxaro
querié con tu estar

no bi abió distanzias
aturando as alas

dende o mío leito
volé enta ixa cambra

en que m'asperabas

solo trobé paz
cuan tu m'abrazabas

d'ixa vida baxa
tu m'aconsolabas

m'emplibas de goyo
cuan m'amorosiabas

nunca no estié solo
porque tu m'aimabas

teneba en o yermo
ixa luminaria

que dentro tu alzabas
que perén me dabas

cuan a tierra dexe
que en un inte vuele

ta la tuya casa
ta perén estar-ie

ixe día aspero
morindo de fambre

que arribe bien luego
en o tuyo mundo

a besos allora
yo quiero minchar-te

tanto e tanto busco
ixe rostro tuyo

que ya solo quiero
entalto güellar-te

en tu tresbatir-me
de tanto yo aimar-te

que arribe ixe lusco
ultimo yo aspero

con tu ya ser uno
ta cutio
en o zielo

© Chuan Chusé Bielsa