15 de octubre de 2020

ESLECHIÉ IR

Ababols e margalidas a o canto d'o camín
Foto de Chuan Chusé Bielsa

ESLECHIÉ IR

eslechié ir

do l'airera canta
en sagratos santuarios

bi ha árbols
como armitas

do lo sol ye
bloso amoroseo

do a belleza vive
e puedo veyer-la cada día

amor

eslechié ir

do los camins son ixos camins
machicos d'a nineza

de milenta colors amariellas

eslechié ir

do no bi ha malsuenios
e ubro os güellos

acompañato d'ixos besos
que me cuacan

feito frescor como ixe río
que mena a o tuyo zielo

amor

eslechié ir

do vive ixe silenzio
que fa que despertemos

amor

que vuele a tu
chunto a paxaros de l'agüerro

que naxca en fuellas verdas
en primaveras d'auguas altas

dezidié ir

do muerte no bi aiga
e tot ya i seiga vida

me cansé de sofrir
eslechié ir

por os camins
que tu m'amuestras

con a tuya guida
arribo en casa

a la fin
l'alba

amor

© Chuan Chusé Bielsa