7 de junio de 2020

REMANERÁ L'AMOR

Boiras, mon, azuls
Foto: Chuan Chusé Bielsa

REMANERÁ L'AMOR

Que en yo vivan
as tuyas pensadas e parolas.

Que cuan vienga
una luz
seigas perén tu.

Que cuan a bisa
amorosee
seiga que me tocas.

A la fin, tu yes
tot lo que enamora.

Que seiga la tuya casa
a mía unica casa;
no en buscaré una atra,

que seigan tuyos os chardins
d'o mío conuerto,
tuyos os aromas,

os camins, os orizons,
os mundos
sin feredá.

Que os míos deseyos
seigan as tuyas
luminarias e parolas,
que a yo solo vienga
lo que digas,
lo que güelles,

que veiga zielos
e estrelas que tu creyes,
universos que tu inventes.

Se nax un día
e tot desaparex;
remane a tuya vida.

En güellar-me
creyarás tot lo que aimo.

En fablar-me
farás de yo poesía.

Cuan me güelles e me fables,
naxeré.

E yo
no faré una atra cosa
sino aimar-te,
tot alpartaré
ta veyer os tuyos güellos,

se'n irá o tiempo
que malfurrié dillá de tu,
se'n irán mundos como fumo
por disiertos.

Remanerá ixe amor
que sembré como un nino
sin saper que t'aimaba.

Remanerá l'amor.

Treito d'ixo
tot ye no-cosa e res.

© Chuan Chusé Bielsa